Остали огласи суда

Позив на наслеђивање УПП 198/21 - Јавни бележник Олга Крстић Величина: 0.04 MB
12.12.2022 - Решење Ив бр. 208/2016 Величина: 0.05 MB
25.11.2022 - Решење ИИ бр. 165/2021 Величина: 0.04 MB
05.04.2023. - Оглас - позив наследника на заоставштину пок. Јовановић Радослава Величина: 0.03 MB
22.05.2023 - Решење П бр. 87/2023 Величина: 0.03 MB
Решење о постављању привременог заступника УПП 264/21 - Јавни бележник Олга Крстић Величина: 0.07 MB
Решење о постављању привременог заступника УПП 283/22 - Јавни бележник Олга Крстић Величина: 0.07 MB
29.05.2023. Решење о постављању привременог заступника П 187/23 Величина: 0.04 MB
12.06.2023.г. -Решење о постављању привременог заступника О бр. 128/22 Величина: 0.06 MB
Оглас - Позив на наслеђе УПП 296/21 Величина: 0.02 MB
Оглас - Позив на наслеђе УПП 402/22 Величина: 0.02 MB