Информатор суда

Информатор о раду садржи основне информације о Основном суду у Краљеву, организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања суда у надлежности које има.

Информатор о раду Основног суда у Краљеву,  сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Информатор је објављен јануара 2012. године, а последњи пут ажуриран јануара 2023. године.

 

Информатор о раду