Јавни конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОСНОВНОМ СУДУ У КРАЉЕВУ

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места објављен дана 08.02.2021.Г. Величина: 0.5 MB

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА - ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места објављен дана 07.12.2022.Г. Величина: 0.28 MB
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за шефа рачуноводства објављен дана 23.01.2023.Г. Величина: 0.14 MB
Листа кандидата који су испунили мерила за избор на радно место шеф рачуноводства према резултатима Величина: 0.02 MB

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА - СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК - СУДИЈСКИ САРАДНИК (3 ИЗВРШИОЦА) И УПИСНИЧАР (1 ИЗВРШИЛАЦ)

Одлука о потреби попуњавања радних места у Основном суду у Краљеву спровођењем јавног конкурса 04.05.2023. Величина: 0.2 MB
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места: судијски помоћник - судијски сарадник и уписничар објављен дана 17.05.2023. г. Величина: 0.36 MB
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак од 27.06.2023.године Величина: 0.01 MB
Резултати провере општих функционалних компетенција - 08.09.2023. Величина: 0.03 MB
Листа кандидата са оствареним бодовима у конкурсном поступку за радно место уписничар Величина: 0.02 MB
Листа кандидата са оствареним бодовима у конкурсном поступку за радно место судијски сарадник Величина: 0.03 MB