Остала документа

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности - 13.11.2019. Величина: 0.09 MB
Обавештење о правима из Закона о заштити узбуњивача - 21.09.2015 Величина: 0.09 MB
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања Величина: 1.29 MB
Структура запослених и ангажованих лица у Основном суду у Краљеву на дан 12.09.2022.г. Величина: 0.09 MB
Структура запослених и ангажованих лица у Основном суду у Краљеву на дан 23.11.2023.г. Величина: 0.09 MB