У овом делу наше интернет презентације можете доћи до корисних информација у вези са радом суда (радно време, кућни ред и сл.), преузети обрасце потребне за издавање уверења које издаје Основни суд у Краљеву, или приступити регистрима вештака, тумача, јавних бележника, јавних извршитеља и сл. Такође упознајемо странке да преко Портала правосуђа Србије имају могућност увида у ток предмета, односно хронолошког праћења радњи у поступку од иницирања до окончања предмета у недлежности основних, виших и привредних судова.

 

ПОРТАЛ ПРАВОСУЂА СРБИЈЕ - ТОК ПРЕДМЕТА