База питања

База и примери питања за проверу општих функционалних компетенција

База питања - Организација и рад државних органа Републике Србије Величина: 0.21 MB
Примери питања - Пословна комуникација Величина: 0.19 MB
Примери питања - Дигитална писменост - MSO Word 2013 Величина: 0.23 MB
Примери питања - Дигитална писменост - MSO Excel 2013 Величина: 0.12 MB

Примери питања за проверу посебних функционалних компетенција

Листа питања - Познавање буџетског система Републике Србије - 01.03.2023. Величина: 0.07 MB
Листа питања - Познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда - 17.05.2023. Величина: 0.22 MB
Листа питања - Познавање прописа: Судски пословник, Закон о државним службеницима и Закон о уређењу судова - 17.05.2023. Величина: 0.38 MB