Контакт подаци

 

ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ

Адреса: Пљакина 4, 36 000 Краљево
Централа: 036 334 278; 036 334 777
Факс: 036 331 828
Емаил: kontakt@kv.os.sud.rs 

ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОДНЕСАКА

Емаил: elektronski.podnesak@kv.os.sud.rs 

 

СУДСКА УПРАВА 

Телефон: 036 311 872
Факс: 036 331 828

РАЧУНОВОДСТВО СУДА

Телефон: 036 334 397

ПИСАРНИЦЕ СУДА 

Кривична писарница:  Локал 159
Парнична писарница:  Локал 144 
Ванпарнична писарница:  Локал 148
Извршна писарница:  Локал 123

ПРИЈЕМНО ОДЕЉЕЊЕ 

Издавање уверења: Локал 125 

СУДСКА АРХИВА 

Архивар:  Локал 133 

 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Адреса: Булевар српских ратника бб. 36210 Врњачка Бања
Централа: 036 611 362
Факс: 036 618 361