Након укидања ванредног стања и у складу са здравственим мерама уводе се Правила понашања странака и запослених у згради Основног суда у Краљеву у циљу заштите здравља судија запослених и странака односно даљег ширења епидемија проузроковане вирусом КОВИД-19.

Правила понашања странака и запослених можете погледати / преузети у делу сајта "Правилници" .