Ранг листа за судијске приправнике који су конкурисали за Основни суд у Краљеву по Јавном конкурсу које је Министарство правде огласило дана 10.11.2022.г. у Службеном гласнику РС 124/22